9 października 2018 roku do PCUR – Polskiego Centrum Urologii Robotycznej w Szpitalu Medicover w Warszawie wpłynęły dwa Świadectwa Ochronne z Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Świadectwo Ochronne jest dokumentem potwierdzającym wyłączne prawo dr n. med. Salwy do opisanej przez niego techniki operacyjnej za pomocą robota chirurgicznego.

Oba wnioski zostały złożone 9 listopada 2017 roku i po prawie rocznym okresie drobiazgowej weryfikacji przez Urząd Patentowy RP doktorowi przyznano Świadectwa Ochronne na :
„SMART Prostatektomia to szczególny sposób przeprowadzenia operacji, oparty na doświadczeniach z ponad 1000 zabiegów z perspektywy konsoli robota chirurgicznego, który pozwala na osiągnięcie szczególnie korzystnych wyników onkologicznych i funkcjonalnych ( trzymanie moczu i erekcja). Musimy uświadomić sobie, że prostatektomia robotyczna to bardzo złożona, precyzyjna operacja na która składa się około 40 etapów. Każdy z tych etapów można udoskonalić, ulepszyć w taki sposób aby powodował kilku procentową poprawę rezultatu końcowego. Sumując te drobne korzyści uzyskane z poszczególnych etapów otrzymujemy kolosalną przewagę w efekcie ostatecznym (całkowite usunięcie nowotworu, trzymanie moczu, erekcja) w stosunku do przeprowadzenia zabiegu bez tych usprawnień.”
Warunkiem zastosowania SMART Prostatektomii jest ustawienie każdego, indywidualnego pacjenta w absolutnym centrum zainteresowania operatora – tj. dr n. med. Salwy. Każdy pacjent decydujący się na leczenie u doktora odbywa z nim długą i szczegółową rozmowę na temat przebiegu operacji, jej kluczowych elementów i szczególnych warunków występujących u danego mężczyzny. Przed każdą operacją doktor kilkakrotnie analizuje obrazy rezonansu magnetycznego prostaty, wyniki biopsji i PSA i na tej podstawie tworzy Indywidualny Plan Operacji. Taki plan zawiera szczegółową informację gdzie w prostacie znajduje się nowotwór, jaki jest konieczny zakres operacji u konkretnego pacjenta, gdyż każdy człowiek i każda prostata jest inna, w związku z tym operacja musi być do tego ściśle dopasowana. Wszystkie te informacje są drobiazgowo przedstawiane pacjentowi jeden dzień przed operacją, tak aby mógł świadomie podjąć decyzję o leczeniu.
Warunkiem absolutnie niezbędnym by móc przeprowadzić SMART Prostatektomię jest duże doświadczenie, tj. dostępna jest ona tylko dla operatorów, którzy przeprowadzili co najmniej 500 operacji za pomocą robota chirurgicznego. 
„Operatorzy którzy przeprowadzili ich mniej, ciągle się uczą i badania naukowe pokazują, że ich wyniki są istotnie gorsze niż doświadczonych lekarzy, którzy pokonali już krzywą uczenia”.

 

Patient Concierge
Jagoda Salwa
tel. PL +48 794407279
tel. DE +49 17672940749
kontakt@urologiadavinci.pl
Share This

Pozostając na stronie, zgadzasz się na użycie plików cookies. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close