PCUR Polskie Centrum Urologii Robotycznej w Szpitalu Medicover Warszawa

 

PCUR w warszawskim szpitalu Medicover powstało poprzez przeniesienie jeden do jednego najlepszych, praktyk w dziedzinie wykonania operacji i opieki nad pacjentem z czołowego ośrodka niemieckiego do Polski. Było to ułatwione gdyż dr n. med. Salwa, będąc od kilku lat ordynatorem Kliniki w Gronau, aktywnie współtworzył te standardy i kierował kluczowymi projektami klinicznymi. Dodatkowo Jagoda Salwa, Kierownik Koordynacji Pacjenta Robotycznego, od początku koordynowała i organizowała opiekę wszystkich pacjentów z Polski. Polskie Centrum Urologii Robotycznej w Warszawie wraz z jej twórcą, dr n. med. Salwą dysponują obecnie kilku do kilkunasto-krotnie większym doświadczeniem w przeprowadzaniu operacji robotem chirurgicznym, niż jakikolwiek inny ośrodek w kraju. Doświadczenie operatora i zespołu to najważniejszy czynnik decydujący o powodzeniu operacji. Prace naukowe wskazują, że urolog uczy się tej metody przez pierwszych 500 operacji, a dopiero po ich przeprowadzeniu osiąga poziom mistrzowski pozwalający na osiągnięcie jak najlepszych rezultatów, tj. całkowite usunięcie nowotworu z zachowaniem trzymania moczu i erekcji. Znając te fakty gwarantujemy każdemu pacjentowi operację w całości wykonaną przez Pawła Salwę, Szefa PCUR i najbardziej doświadczonego operatora robota chirurgicznego w Polsce. Tą gwarancją pozytywnie wyróżniamy się na tle innych klinik, w tym niemieckich, w których szef wykonuje jedynie „kluczowe” elementy operacji.

„Operacja usunięcia prostaty, z racji jej położenia anatomicznego w bezpośrednim sąsiedztwie struktur odpowiadających za trzymanie moczu, erekcję i oddawanie stolca, jest na tyle skomplikowana, że wymaga ogromnej precyzji na każdym jej etapie, od początku do końca, W związku z tym, że nie chcemy ryzykować utraty żadnej z tych funkcji, całość operacji, a nie tylko jej część musi przeprowadzić najbardziej doświadczony operator” – podkreśla dr n. med. Salwa.

Decydując się na operację w jakimkolwiek ośrodku publicznym, prywatnym czy zagranicznym, zawsze należy żądać pisemnej gwarancji kto i w jakim zakresie będzie wykonywał operację. 

Gronau leży przy granicy niemiecko-holenderskiej w malowniczej okolicy. Schludne i senne, jak większość takich mia­steczek w zachodnich Niemczech, nie wyróż­nia się niczym szczególnym. Z wyjątkiem medycyny. W klinice urologicznej miej­scowego szpitala przeprowadza się najwięcej w Europie operacji raka prostaty z użyciem robotów chirurgicznych. Klinika, z której wywodzi się dr n. med. Salwa jest największym i najbardziej doświadczonym centrum leczenia nowotworów prostaty z wykorzystaniem robotów chirurgicznych w Europie. Zaadoptowanie robotów do praktyki nastąpiło w 2006 r. i od tego momentu klinika całkowicie zrezygnowała z operowania starszymi, mniej dokładnymi metodami (operacje otwarte i laparoskopowe). Co roku  wykonuje się tutaj ponad 1400 zabiegów asystowanych robotami chirurgicznymi.

Polskie Centrum Urologii Robotycznej (PCUR), które dr n. med. Salwa stworzył bazując na wieloletnich doświadczeniach z Niemiec jest centrum ponadregionalnym i międzynarodowym, co oznacza, że większość pacjentów przyjeżdża z dalszych zakątków Polski a także z zagranicy. W PCUR aż ok. trzy czwarte wszystkich pacjentów stanowią pacjenci spoza Warszawy, wybierający PCUR ze względu na najwyższą, dostępną w Polsce jakość. Jeśli chodzi o pacjentów zagranicznych to najwięcej pacjentów przyjeżdża ze Szwecji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec i krajów rosyjskojęzycznych. Dawniej Polacy jeździli do Niemiec by operować się u dr n. med. Salwy ale od kiedy ta sama jakość, tj. operacja w całości przeprowadzona przez Ordynatora Salwę, uzupełniona jego stałą, codzienną opieką lekarską, dostępna jest w Polsce obserwujemy całkowite odejście pacjentów od operacji zagranicą. Na ogromny wzrost dostępności tego zaawansowanego leczenia dla Polaków wpływa fakt, że operacja wykonana przez Dyrektora PCUR (Polskie Centrum Urologii Robotycznej) jest ok. 50% tańsza niż w Niemczech.

 

LEKARZE I ROBOTY

W VIP-owskiej części Kliniki Urologii w szpitalu Medicover, gdzie leczą się prywatni pacjenci, życie towa­rzyskie toczy się w samoobsługowej kawiarence. Można tu spotkać zagranicznych przybyszów, w tym coraz więcej Polaków na stałe mieszkających zagranicą. Jeden z nich entuzjastycznie określił system robotyczny jako „kosmiczną technikę w sali operacyjnej”.

 

Dr n. med. Paweł Salwa, podobnie jak Doktor Jorn Witt (Szef w Gronau) mają nieco inny pogląd. „It is the man, not the machine” (to człowiek decyduje, nie maszyna), mówią. Ci chyba najwybitniejsi i najbardziej doświadczeni w Europie eksperci od zastosowań robotów w operacjach prostaty uważają, że maszyna bardzo zwiększa możliwości lekarza. „Natomiast to od niego zależą efekty zastosowania tej techniki. Bardzo więc dbamy o to, żeby nasi lekarze mieli najwyższe kwalifikacje. Dzięki temu można wiele osią­gnąć”.

Dbają z dobrym skutkiem. Zresztą, przy tym „ruchu” w klinice osiągnięcie i utrzymanie biegłości chirurgów jest ułatwione. Kliniki polska i niemiecka dysponują­ razem 6 robotami chirurgicznymi. Przy pre­cyzyjnej niemieckiej organizacji całego procesu leczenia, od powitania pacjenta po jego wyjście ze szpitala, nie ma żadnych bezczynnych godzin. Dzięki przeniesieniu tego do Polski przekraczając próg kliniki, prywatny pacjent rozpoczyna coś w rodzaju indywidu­alnej podróży po zdrowie. Sam nic nie robi, niczego ani nikogo nie szuka, nigdzie nie czeka. Ma indywidualnego opiekuna, „Patient Concierge”, który wszystko organizuje, pomaga i doradza. Gdyby nie ludzki wymiar tych działań, można by Klinikę dr n. med. Salwy określić jako „fabrykę zdrowia”.

 

PRZYJAZNY ORDYNATOR

Dla pacjenta kontakt z wysokiej klasy specjalistą jest w szpitalu z pewnością najważniejszy. Dyrektor PCUR oraz wieloletni Ordynator w Gronau, dr n. med. Paweł Salwa chętnie rozmawia, nigdy nie daje do zrozumienia, że traci swój cenny czas, który mógłby lepiej wykorzystać, tworzy atmosferę zaufania. Ope­racja nowotworu prostaty nie jest lekkim zabiegiem i nawet przy użyciu robota wymaga pełnej świadomości pacjenta, co będzie wykonane i jakie zjawiska wystą­pią później. Dr n. med. Salwa, który nieustannie jeździ na międzynarodowe kongresy i konferencje i ma tam wykłady, rozmawia z pacjentem jak przyjaciel, któremu osobiście bardzo zależy, żeby wynik leczenia był jak najlepszy.

 

Studia były dla Pawła Salwy początkiem, a nie końcem nauki. Być może imponująca kolekcja nagród, jakie w czasie studiów zdobył, zachęciła go do nieustannego zdobywania nowej wiedzy i umiejętności technicznych. Spis tego, co robił po ukończeniu uczelni, zajmuje czte­ry strony tekstu drobnym drukiem. Sukcesy są liczne. W 2013 roku został zwycięzcą europejskiego konkursu symulacji robotowej w Sztokholmie. Wykonał ponad 2000 operacji robotem chirurgicznym. Miał liczne stypen­dia w najlepszych ośrodkach świata, jest członkiem prestiżowych organizacji zawodowych, w tym Euro­pejskiego Stowarzyszenia Urologii i American College of Radiology. Zna biegle niemiecki i angielski. Poza rozległą i ciągle uzupełnianą wiedzą, która natychmiast jest praktycznie stosowana, dla pacjentów ważne jest jego partnerskie podejście i zaufanie, jakie budzi już przy pierwszym kontakcie.

Oczywiście warunki lokalowe w prywatnej klinice są doskonałe. Człowiek z poważnym problemem zdro­wotnym dobrze reaguje na wszelkie gesty osobistego zainteresowania, nieustannego zaangażowania perso­nelu pomocniczego. Miłą chwilą jest wybór posiłków na następny dzień, a to, co tam serwują, obroniłoby się w niezłej restauracji. Nieustanny dostęp do kawy i her­baty, którą pacjent sam sobie może zrobić, dodatkowo zwiększa odczucie domowych warunków pobytu.

 

Centrum treningowego PCUR. ERI – European Robotic Institute

Jako pionier i wieloletni Ordynator najbardziej doświadczonego ośrodka w Europie, dr n. med. Salwa stworzył PCUR jako duże centrum szkoleniowe dla personelu medycznego z całej Europy.

Dr n. med. Salwa jako Proctor wprowadzał standardy nowoczesnej chirurgii asystowanej robotem w ośrodkach niemieckich, ale także w klinikach zagranicznych (w Rosji, Turcji) a po stworzeniu Polskiego Centrum Urologii Robotycznej Dr n. med. Salwa udzielił swojego know-how kilku ośrodkom z Polski, które zaczynają swoją przygodę z chirurgią robotyczną.

Studien Zentrum – ośrodek badań klinicznych

Gronau od kilku lat posiada profesjonalne centrum badawcze, w którym są gromadzone i analizowane onkologiczne i funkcjonalne wyniki kliniki w zakresie leczenia raka gruczołu krokowego. Co istotne zajmują się tym tzw. Study Nurses, które niezależnie od Operatora ewaluują te dane, a na ich podstawie tworzone są liczne prezentacje i publikację na europejskie i światowe kongresy urologiczne. W centrum badań klinicznych Dr n. med. Salwa uczestniczył i był badaczem w projektach, które bezpośrednio przełożyły się na lepsze wyniki pacjentów, np. mniej powikłań takich jak Lymphocele (torbiel limfatyczna). Wyniki tych badań przyczyniły się do stworzenia autorskiej metody SMART Prostatektomia (Salwa Modified Advanced Robotic Technique).

Dr n. med. Salwa współpracuje z licznymi Uniwersytetami, m. In. w Kilonii, gdzie aktualnie recenzowana jest jego rozprawa doktorska.

 

Na stronie wykorzystano fragmenty artykułu o PCUR, który ukazał się w „High Living” czasopiśmie dla wyjątkowych ludzi.

 

Patient Concierge
Jagoda Salwa
tel. PL +48 794407279
tel. DE +49 17672940749
kontakt@urologiadavinci.pl
Share This

Pozostając na stronie, zgadzasz się na użycie plików cookies. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close