Szanowni Państwo. Urologia Robotyczna dr n. med. Paweł Salwa i urologiadavinci.pl są znakiem towarowym i domeną www której wyłącznym właścicielem jest Indywidualna Praktyka Lekarska Paweł Salwa.

Bezpieczeństwo naszych Pacjentów i ich danych osobowych jest naszym priorytetem, dlatego stosujemy się do zaleceń i wykonujemy obowiązki wynikające z tzw. RODO. Poniżej pełny tekst klauzuli informacyjnej, to co powinno być dla Państwa szczególnie ważne, to fakt, że nie przekazujemy Państwa danych do „państw trzecich” ani nie stosujemy tzw. profilowania.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Indywidualna Praktyka Lekarska Paweł Salwa z siedzibą w Zielonej Górze, którego reprezentuje Paweł Salwa.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu diagnostyki i leczenia oraz poradnictwa medycznego na podstawie art. 6 ust. 1 ppkt a) i b) oraz art. 9 ust. 2 ppkt h) RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w związku z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie: Indywidualna Praktyka Lekarska Paweł Salwa.

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. 5 lat.

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych –

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym

10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu

Z wyrazami szacunku,

Paweł Salwa

 

Patient Concierge
Jagoda Salwa
tel. PL +48 794407279
tel. DE +49 17672940749
kontakt@urologiadavinci.pl
Share This

Pozostając na stronie, zgadzasz się na użycie plików cookies. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close